Văn hoá doanh nghiệp

1. trách nhiệm với nhân viên
Phát huy hết tiềm năng của từng nhân viên
Thuê và thăng chức đúng người
Bồi dưỡng và khuyến khích phát triển các kỹ năng nghề nghiệp cá nhân
Cung cấp phản hồi mang tính xây dựng liên tục
Khuyến khích nhân viên đổi mới và thay đổi

2. trách nhiệm với nhóm
Tạo môi trường làm việc tích cực
Khuyến khích làm việc theo nhóm
Xác định và khen thưởng thành tích xuất sắc
Cung cấp gói phúc lợi và lương thưởng cạnh tranh
Thúc đẩy giao tiếp hai chiều liên tục

3. trách nhiệm đối với khách hàng
Hãy để khách hàng cảm thấy hài lòng
Hiểu tầm nhìn và chiến lược của khách hàng
Liên tục cải tiến các sản phẩm, dịch vụ và giá trị của chúng tôi
Dự đoán và đáp ứng nhu cầu của khách hàng
Thiết lập liên minh khách hàng và nhà cung cấp hiệu quả

4. trách nhiệm đối với doanh nghiệp
Để phát triển doanh nghiệp của chúng tôi
Cải thiện lợi nhuận dài hạn
Mở rộng quy mô kinh doanh và khách hàng của chúng tôi
Không ngừng đầu tư vào các sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ mới

5. trách nhiệm với xã hội
Hành động tuân thủ đạo đức
Hành động trung thực và chính trực
Đánh giá cao sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau
Khuyến khích sự đa dạng và đánh giá cao văn hóa trong lực lượng lao động
Sự cần thiết phải bảo vệ và chăm sóc cộng đồng và môi trường xung quanh

500353205